Условия за доставка

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА „RawAndMore.bg”

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя адрес за доставка на територията на гр. София Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на този Сайт.

Преди изпращане на поръчаната стока, „RawAndMore.bg” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„RawAndMore.bg“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка поръчка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства „RawAndMore.bg” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

„RawAndMore.bg“ обработва поръчките до 14:00 часа в деня на поръчката, а направените поръчки след този час се обработват на следващия ден. В рамките на гр. София доставката се извършва в рамките на 1 (един) ден

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

В случай че Потребителят след като е прегледал стоката и не приеме последната, то доставката за връщането е за негова сметка.

„RawAndMore.bg” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие, както и да откаже доставка при невъзможност за осъществяването ѝ, включително, но не само поради технологични, логистични и други причини.

По смисъла на настоящите Условия за доставка, „стоки“ представляват всички предлагани на интернет страницата „RawAndMore.bg” продукти.

При осъществяване на поръчка чрез „RawAndMore.bg”, Потребителят се съгласява с настоящите Условия за доставка, което обстоятелство изисква изричното им приемане преди финализиране на поръчката.